DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Daňový audit VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať

Podstatou služby Daňový audit je interná previerka plnenia daňových povinností spoločnosti voči finančným úradom, a  posúdenie daňového zaťaženia spoločnosti s cieľom navrhnúť možné riešenia daňovej optimalizácie. Kontrola je (podľa rozsahu požadovaného klientom) zameraná predovšetkým na oblasti, ktoré sú často predmetom daňových kontrol a tiež na oblasti, v ktorých má spoločnosť priestor pre daňovú optimalizáciu, pričom berieme do úvahy aj jej prípadnú pozíciu v rámci medzinárodnej skupiny. Výsledkom je správa pre manažment spoločnosti s nálezmi a odporúčaniami. Táto služba sa týka predovšetkým nasledujúcich oblastí:

  • preverenia plnenia povinností voči daňovému úradu
  • stanovenia daňového základu a posúdenie potenciálnych rizikových oblastí
  • kontroly nákladových a výnosových účtov a ich dopadov na daňovú pozíciu spoločnosti
  • preverenia špecifických oblastí v závislosti od odboru podnikania (register hmotného majetku, leasingové zmluvy, finančné nástroje, zamestnanecké výhody atď.)
  • prevádzkové a transakčné financovanie, návrh daňovo efektívneho štruktúrovania a tokov
  • transakcií so spriaznenými osobami, určenia obvyklých cien a daňovej optimalizácie  v prípade transakcií medzi podnikmi v skupine
Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.
down