DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Zastupovanie v daňovom konaní VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať

Podstatou uvedenej služby je aplikácia ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov pri obhajobe práv a právom chránených záujmov nášho klienta v oblasti daní a účtovníctva. Prínos tejto formy nášho poradenstva spočíva vo využití ustanovení zákona o správe daní a poplatkov a ďalších relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov pri presadzovaní zámerov klienta, tak vo vzťahu k obchodným partnerom, ako aj vo vzťahu k orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy.

Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.
down