DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Medzinárodné dane VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať

Podstatou uvedenej služby je aplikácia ustanovení medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, aplikácia nariadení, smerníc a rozhodnutí orgánov a inštitúcií EÚ a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora v oblastí daní a účtovníctva a špecifikácia režimu zdanenia príjmov a platieb vo vzťahu k zahraničiu. Prínos tejto formy poradenstva spočíva v zabezpečení správneho spôsobu zdanenia príjmov spoločnosti klienta a príjmov jej spoločníkov, vzhľadom na štruktúru spoločníkov a realizované obchodné vzťahy spoločnosti. Využitie praktických skúsenosti a znalosti našich služieb pri riešení vzniknutých problémov zabráni nesprávnemu spôsobu zdanenia príjmov spoločnosti a jej spoločníkov, zníži riziko následných sankčných postihov a prinesie spoločnosti klienta možnosť využitia prijateľnejších daňových režimov, prípadne spôsobov zdanenia a tým možnú úsporu finančných prostriedkov. Táto služba je poskytovaná formou osobných alebo telefonických konzultácií a vypracovaním písomných stanovísk a odporúčaní v oblasti medzinárodných zmlúv a platnej legislatívy EÚ.

Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.down