DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Dôležité informácie a termíny v oblasti daní VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať

Podstatou uvedenej služby sú oznámenia a upozornenia zodpovedným zamestnancom príp. priamo členom vedenia spoločnosti klienta na povinnosti, vyplývajúce z daňovej legislatívy a zo zmien v legislatíve, upravujúcej oblasť daní, účtovníctva a obchodného práva. Prínos tejto formy poradenstva spočíva v získaní informácií, nevyhnutných pre správne rozhodnutia v oblasti finančnej a ekonomickej politiky spoločnosti, v znížení rizika chybných rozhodnutí z dôvodu neznalosti legislatívnych zmien a v úspore času, potrebného na sledovanie platnej legislatívy a jej zmien v oblastí daní. Táto služba je poskytovaná formou:

  • písomných oznámení a upozornení na povinnosti a časové termíny, vyplývajúce z platnej legislatívy
  • písomných oznámení a upozornení na zmeny legislatívy, upravujúcej činnosť spoločnosti klienta

 down