DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Obchodné právo VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať


Naša spoločnosť poskytuje poradenstvo v oblasti obchodného práva.

Výhody našich služieb:

 • pružne reagujeme na Vaše potreby
 • osobný a bezprostredný prístup ku klientom s dôrazom na individuálne požiadavky
 • informácie získané pri vykonávaní poradenstva považujeme za dôverné
 • garantujeme Vám zachovanie mlčanlivosti

Služby, ktoré poskytujeme:

 • tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • právo hospodárskej súťaže ( zastupovanie v správnych konaniach pred protimonopolným úradom Slovenskej republiky vo veciach zákazu dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia na trhu, koncentrácie)
 • právo obchodných spoločností a družstiev ( ich založenie, zmena právnej formy, likvidácia a výmaz, zvyšovanie a znižovanie základného imania, vzťahy medzi spoločníkmi, a ďalšie)
 • právo cenných papierov
 • zmenkové a šekové právo
 • bankové  právo (styk s bankami, poisťovňami a inými finančnými inštitúciami, úverové poradenstvo)
 • vymáhanie pohľadávok
 • právo cenných papierov
 • zmenkové a šekové právo
 • daňové právo (zastupovanie klientov pred daňovými úradmi, právne poradenstvo v oblasti daní a vedenia účtovníctva)
 • medzinárodné obchodné právo
 • poskytovanie právneho poradenstva pre fyzické a právnické osoby
 • virtuálne sídlo
 • offshore service


Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.down