DomovO násNaše službyPrečo sa obrátiť na násPartneriUžitočné linkyKariéraKontakt
Trvalý a prechodný
pobyt na Slovensku


Obchodné právo
pravne poradenstvo Rodinné právo

Právo nehnutelností

Právo duševného vlastníctva
Virtuálne sídlo

Podnikanie na internete

Vedenie úctovníctva business service Danové poradenstvo

Zakladanie a likvidácia
spolocností


Vymáhanie pohladávok
Facility management

Správcovia bytov
a domov
reality a drazby

Verejné obstarávanie

Spolocenstvá vlastnikov
bytov a domov

Jazykové preklady a tlmocenie

Korektúry a revízie dokumentov

Archivácia dokumentov vydavatelska cinnost Skenovanie a skartovanie
dokumentov


Vydávanie kníh, ucebníc, zborníkov,
propagacných materiálov
On-line vzdelávanie

Kurzy a školenia
vzdelavacie aktivity

Štúdium a práca v zahranicí

Poznávacie zájazdy

Šport a zábava
Kontakt
STINGO, s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 8
821 09 Bratislava

Telefón:

+421-905-211-266


E-mail:

office@stingo.sk

IČO: 44 917 163

DIČ: 202 288 1267

Rýchly kontakt

*Váš e-mail:

6+1
Pracovné právo VytlačiťOdporučiť emailomVrátiť sa spať


Naša spoločnosť poskytuje v rámci právneho poradenstva aj pomoc v oblasti pracovného práva.


Výhody našich služieb:
 • pružne reagujeme na Vaše potreby
 • osobný a bezprostredný prístup ku klientom s dôrazom na individuálne požiadavky
 • informácie získané pri vykonávaní poradenstva považujeme za dôverné
 • garantujeme Vám zachovanie mlčanlivosti


Služby, ktoré poskytujeme:


 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vznikajúcich medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, dohôd o skončení pracovného pomeru, výpovede zo strany zamestnávateľa, resp. zamestnanca a všetkých druhov podaní podľa Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.
 • právne posúdenie pracovnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie v konaniach pred súdmi a štátnymi orgánmi
 • vypracovanie pracovných interných predpisov
 • náhrada škody v pracovnom práve
 • ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve
 • zabezpečenie pracovných povolení pre cudzincov
 • pracovnoprávne spory
 • personálne poradenstvo
 

Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.

down